สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายควนท้อน-นาแด้ หมู่ที่ ๑ ตำบลชะรัด

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัด    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน  คสล.สายควนท้อน-นาแด้    หมู่ที่  ๑   ตำบลชะรัด    กว้างเฉลี่ย   ๔.๐๐  เมตร   ยาว  ๑๕๐   เมตร   หนา  ๐.๑๕   เมตร    พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ๑  ป้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร :สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายควนท้อน-นาแด้ หมู่ที่ ๑ ตำบลชะรัด

0

Add a Comment