ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาจ้างโครงการประมูลจ้าง

Posted by:

คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม  เทศบาลตำบลชะรัด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาจ้างโครงการประมูลจ้าง

0

Add a Comment