ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงสวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัด  มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม   เทศบาลตำบลชะรัด   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงสวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม

0

Add a Comment