ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัด   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  จำนวน  ๒  โครงการ   ดังต่อไปนี้
๑.  โครงการจ้างปรับปรุงถนนสายชะรัด – สะพานแต้ว  หมู่ที่ ๕,  ๙
๒.  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายมัสยิด –  ต้นหยี    หมู่ที่   ๘

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ

0

Add a Comment