สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัด   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลชะรัด  โดยติดตั้งอัฒจันทร์  ขนาด กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๖.๐๐  เมตร     สูง  ๓.๓๐   เมตร จำนวน  ๒  ชุด    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร :สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลชะรัด

0

Add a Comment