ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายริมพรุโต๊ะเด็ม – สะพานแต้ว หมู่ที่ ๕, ๙

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัด   มีความประสงค์  จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายริมพรุโต๊ะเด็ม – สะพานแต้ว  หมู่ที่  ๕,  ๙   ตำบลชะรัด   ผิวจราจร  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ระยะทางยาว  ๙๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายริมพรุโต๊ะเด็ม – สะพานแต้ว หมู่ที่ ๕, ๙

0

Add a Comment