ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

     เทศบาลตำบลชะรัดมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด

0

Add a Comment