จำหน่ายเห็ด และศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดแบบครบวงจร @.WWW.PORRAKFARM.COM

Posted by:

13
“เพาะรักฟาร์ม” จำหน่ายเห็ดและอุปกรณ์การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ซึ่งได้เป็นสินค้า OTTOP ระดับ 5 ดาวแล้ว
นอกจากนี้ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรฐกิจชุมชนในการเพาะเห็ดแต่ละชนิดอีกด้วย ( 089-2101100,080-7088894 )
นอกจากเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้ว ยังจำหน่ายอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดเช่น ขี้เลื่อย เชื้อเห็ด อาหารเสริม เป็นต้น อีกทั้งยังจำหน่ายก้อนเห็ดพร้อมเปิดดอก ทั้งปลีกและส่ง
0

ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ( ชากฤษณา )

Posted by:

12
การดื่มชานอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้ว ถ้าเราดื่มในขณะทำงานจะทำให้ร่างกายสดชื่น และท้องไม่ผูก(ช่วยให้ระบาย)ทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
การดื่มชานอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้ว ถ้าเราดื่มในขณะทำงานจะทำให้ร่างกายสดชื่น และท้องไม่ผูก(ช่วยให้ระบาย)ทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
0
Page 2 of 2 12