วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายมูหำมัด หนุ่นหยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ได้รับมอบหมายจาก นายกฯ เป็นประธานในพีธีเปิด กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สานตะกร้าพลาสติกจ่ายตลาดสด ลดโลกร้อน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง ร่วมกับ ทต.ชะรัด ณ ศพอส. ตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0035 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0047

0

โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เป็นกิจจกรรม การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สถานที่ฝึก หอประชุม ทต.ชะรัด

Posted by:

DSC_0047 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0057 DSC_0062

0

พรุโต๊ะเด็ม

Posted by:

7
พรุโต๊ะเด็ม
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลชะรัด
พรุโต๊ะเด็ม ถนนท่านช่วย-ทุ่งนาชี
หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
0
Page 1 of 2 12