โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลชะรัด เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

BRW541379431FE2_00000111 2

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๔-๐๒๐ ท้องถิ่น สายหลังสียาน หมู่ที่ ๓ บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

Posted by:

ช น ล

0
Page 5 of 14 «...34567...»