โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ้อมเเซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง พท.ถ.๑๔-๐๐๒ สายสะพานแต้ว – ป่ายาง หมู่ที่ ๕ บ้านชะรัด ถึง หมู่ที่ ๙ บ้านสะพานแต้ว ตำบลชะรัด จำนวน ๓ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

Posted by:

BRW541379431FE2_0000211 BRW541379431FE2_0000221

0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลชะรัด เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

BRW541379431FE2_00000111 2

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๔-๐๒๐ ท้องถิ่น สายหลังสียาน หมู่ที่ ๓ บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

Posted by:

ช น ล

0
Page 4 of 13 «...23456...»