ร่วมบริจาค มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เทศบาลตำบลชะรัดกำลังรับบริจากมือถือเก่า เพือช่วยเหลือน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร #ใครสนใจบริจากได้ที่ สนง.เทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0031 DSC_0026

0

ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรพาราแฮลฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๔-๐๐๙ ชื่อ สายททางริมคลองประปา หมู่ที่ ๓ ต.ชะรัด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

BRW541379431FE2_0009131

0

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๔-๐๐๙ ชื่อสายทาง ริมคลองประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลชะรัด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

BRW541379431FE2_0008411 BRW541379431FE2_0008421

0

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรพาราแฮทฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ฤ.๑๔-๐๐๙ ชื่อสายทางริมคลองประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

Posted by:

ตารางแสดงวงเงินและราคากลางในงานก่อสร้างถนนลาดยางริมคลองประปา ม. 31 2 3 1

0
Page 2 of 14 12345...»