ฟุตบอล “ชะรัดลีก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลชะรัด ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุภาพเทศบาลตำบลชะรัด จะจัดดำเนินการแข่งขันฟุตบอล “ชะรัดลีก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้สึกรักถิ่นกำเนิด เกิดการสร้างเสริมสังคมท้องถิ่นให้แข้มแข็งและยั่งยืน ปลอดยาเสพติด เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ และมีการแลกเปลื่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ทีมใดที่สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลชะรัด. ทุกวันและเวลาราชการ
0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ คร้ังที่ 2

Posted by:

26 พ.ค.54 เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ออกให้บริการประชาชนในเขตตำบลชะรัดและตำบลใกล้เคียงในด้านต่างๆ มากมายฟรี ณ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ หมูู่ที่ 4 ตำบลชะรัด เวลา 09.30 น – 15.30 น
ดาวน์โหลดเอกสาร :โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ คร้ังที่ 2
0

กิจกรรม”รวมพลังสตรี อาหารดี ศรีชะรัด”

Posted by:

1491384688584
20 พ.ค 54 เทศบาลชะรัดร่วมกับคณะกรรมการสตรีเทศบาลชะรัดได้จัดกิจกรรม”รวมพลังสตรี อาหารดี ศรีชะรัด”เป็นการประกวดอาหารและออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมถึงกิจกรรมการแสดงต่างๆ ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยมีหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม.
0

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาคุรุสัมพันธ์ ปี 54

Posted by:

ในระหว่างวันที่ 20-21 เมษา 54 เทศบาลตำบลชะรัด ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ.2554 ซึ่งแข่งขันกัน 2 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอลกับวอลเล่ย์บอล

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาคุรุสัมพันธ์ ปี 54
0

ประมวลกิจกรรมพิธีเข้าสุนัตหมู่ประจำปี 2554

Posted by:

ในวันที่ 18 เมษา 54 เทศบาลชะรัดจัดกิจกรรมเข้าสุนัตหมู่(เป็นแขก)ประจำปี พ.ศ.2554 โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนมาก
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประมวลกิจกรรมพิธีเข้าสุนัตหมู่ประจำปี 2554
0

ประมวลภาพโครงการเยาวชนร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจร

Posted by:

11 เมษา 54 เทศบาลตำบลชะรัดจัดฝึกอบรม โครงการเยาวชนป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจร โดยมีสถานีตำรวจภูธรอำเภอกงหราเป็นผู้ฝึกอบรมให้เยาวชนแก่เยาวชนเพื่อเป็นแนวร่วมอาสาสมัครจราจร ปฐิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ดาวน์โหลดเอกสาร :ประมวลภาพโครงการเยาวชนร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจร
0

ประมวลภาพโครงการบัณฑิตน้อย

Posted by:

วันที่ 31 มีนา 54 ทางเทศบาลใด้มีการมอบประกาศณียบัตรให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใขตเทศบาล
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประมวลภาพโครงการบัณฑิตน้อย
0

ครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2554

Posted by:

ด้วยทางเทศบาลตำบลชะรัดได้จัดโครงการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2553 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัดเทศบาลตำบลชะรัด ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08:30-12:00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
0

ประมวลภาพโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

Posted by:

ในวันที 21-23 มีนา 54 เทศบาลชะรัดร่วมกับผู้นำท้องถิ่นได้รวบรวมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงออกปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม(ดาวะ) ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประมวลภาพโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
0

ประมวลภาพเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1-2554 ณ รร.บ้านวังปริง

Posted by:

ด้วยเนื่องในวันที่ 24 กพ 54 ทางเทศบาลตำชะรัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประมวลภาพเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1-2554 ณ รร.บ้านวังปริง
0
Page 13 of 14 «...1011121314