เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ สามารถลงทะเบียนได้ ณ ห้องพัฒนาชุมชน สนง.ทต.ชะรัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 31 พ.ค. – 31 ก.ค. 2562 อ่านรายละเอียดด้านล่าง เลยครับ

Posted by:

S__8388625 S__8388624 S__8388623

0

ร่วมบริจาค มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เทศบาลตำบลชะรัดกำลังรับบริจากมือถือเก่า เพือช่วยเหลือน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร #ใครสนใจบริจากได้ที่ สนง.เทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0031 DSC_0026

0
Page 1 of 14 12345...»