วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชะรัด พร้อม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนราชการ/พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้เข้าร่วม เปิดศูนย์แพทย์ฉุกเฉินตำบลชะรัด พร้อมให้บริการประชาชนแล้ว โดยสามารถใช้บริการ ติดต่อได้ที่ หมายเลข 1669 ศูนย์นเรนทร พัทลุง ครับ

Posted by:

DSC_0073 DSC_0071 DSC_0067 DSC_0063 DSC_0048 DSC_0047 DSC_0044 DSC_0033 DSC_0026 DSC_0018 DSC_0015 DSC_0011 DSC_0004

0

เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ สามารถลงทะเบียนได้ ณ ห้องพัฒนาชุมชน สนง.ทต.ชะรัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 31 พ.ค. – 31 ก.ค. 2562 อ่านรายละเอียดด้านล่าง เลยครับ

Posted by:

S__8388625 S__8388624 S__8388623

0
Page 1 of 14 12345...»