ร่วมบริจาค มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เทศบาลตำบลชะรัดกำลังรับบริจากมือถือเก่า เพือช่วยเหลือน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร #ใครสนใจบริจากได้ที่ สนง.เทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0031 DSC_0026

0

ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรพาราแฮลฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๔-๐๐๙ ชื่อ สายททางริมคลองประปา หมู่ที่ ๓ ต.ชะรัด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

BRW541379431FE2_0009131

0
Page 1 of 13 12345...»