วันศุกร์ที่ 8/9/2560 เวลา 14.30 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และ ปลัดเทศาบลตำบลชะรัด ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังปริง

Posted by:

DSC_0039 DSC_0050 DSC_0053 DSC_0027

0

วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. นายมูหำหมัด หนุ่นหยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยรำวงย้อนยุค ทต.ชะรัด

Posted by:

DSC_0096 DSC_0046 DSC_0093 DSC_0086 DSC_0069 DSC_0063 DSC_0104 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0045 DSC_0025 DSC_0029 DSC_0038 DSC_0021

0

วันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 10.00 น. นายมูหำหมัด หนุ่นหยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0053 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0051 DSC_0046 DSC_0042 DSC_0027 DSC_0021 DSC_0028 DSC_0014 DSC_0005

0

วันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 2560 นายมูหำหมัด หนุ่นหยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ได้ร่วมกับ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

Posted by:

DSC_0064 DSC_0069

0

โครงการภูมิรักษ์พิทักษ์สายน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเละเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ.คลองชะรัด เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0012 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0043 DSC_0096 DSC_0115 DSC_0127 DSC_0131 DSC_0072 DSC_0023 DSC_0145

0

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 09.30 น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมเดินรณรงค์ “ร่วมด้วยช่วยกัน ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก”

Posted by:

DSC_0182 DSC_0186 DSC_0051 DSC_0056 DSC_0068 DSC_0060 DSC_0062 315816 315814 5211 316168 5204

0

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี ชุมชนบ้านหัวหรั่ง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

Posted by:

DSC_0066 DSC_0057 DSC_0117 DSC_0113 DSC_0119 DSC_0124 DSC_0132 DSC_0171

0
Page 9 of 13 «...7891011...»