วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/สมาชิกสภาฯ/พนักงานเทศบาล/และประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม

Posted by:

DSC_0170 DSC_0152 DSC_0166 DSC_0235 DSC_0274 DSC_0281

0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลชะรัด เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

BRW541379431FE2_00000111 2

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๔-๐๒๐ ท้องถิ่น สายหลังสียาน หมู่ที่ ๓ บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

Posted by:

ช น ล

0
Page 5 of 13 «...34567...»