เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี พร้อมกัน โดยมีคณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่ายฯ/พนักงานเทศบาล/หน่วยงานอื่นๆที่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบสวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

Posted by:

DSC_0018 DSC_0056 DSC_0039 DSC_0016 DSC_0015 DSC_0006 DSC_0047 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0061

0

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลชะรัดได้จัดการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กระดับตำบล ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย อินปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เทศบาลตำบลชะรัด โดยภายใต้การนำของ นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่ายฯ/พนักงานเทศบาลทุกคน ที่ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กระดับตำบลในครั้งนี้ขึ้น เทศบาลตำบลชะรัดก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2561

Posted by:

DSC_0508 DSC_0429 DSC_0416 DSC_0238 DSC_0210 DSC_0182 DSC_0153 DSC_0149 DSC_0134 DSC_0124 DSC_0104 DSC_0097 DSC_0070 DSC_0068

0

ประชุม เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดควนขี้แรด

Posted by:

DSC_0016 DSC_0013 DSC_0035

0
Page 5 of 19 «...34567...»