วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยน แก้ไขปัญหาการทำงานของผู้ปฎิบัติงานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0005 DSC_0014 DSC_0034 DSC_0039 DSC_0025 DSC_0020

0

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/หน.ส่วนฯ/บุคลากรเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดให้มีการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0007 DSC_0028 DSC_0035 DSC_0039 DSC_0047 DSC_0057

0

ในวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมฝึกอบรมและไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ณ เทศบาลตำบลปลายพระยา เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลราไวย์ และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จ.กระบี่ ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0106 DSC_0102 DSC_0109 DSC_0308 DSC_0365 DSC_0322 DSC_0351 DSC_0232 DSC_0239 DSC_0270 DSC_0422 DSC_0424

0

ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านในทอน หมู่ที่ ๕ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

BRW541379431FE2_0003191

0

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ/ปลัดเทศบาล/สมาชิกสภาฯ/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่าย และพนักงานเทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0063 DSC_0022 DSC_0071 DSC_0061 DSC_0068 DSC_0090 DSC_0102 DSC_0121

0

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย สภ.กงหรา คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกราน 2561 “สงกรานปลอดภัย สังเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยการจราจร”

Posted by:

DSC_0039 DSC_0036 DSC_0034 DSC_0032 DSC_0096 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0082

0

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอกงหรา เป็นประธานในพิธี ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมกับคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศาบาล และประชาชนที่มาร่วมงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0068 DSC_0069 DSC_0075 DSC_0085 DSC_0136

0

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ พบปะและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0049 DSC_0019 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0064

0
Page 5 of 17 «...34567...»