วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย สภ.กงหรา คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกราน 2561 “สงกรานปลอดภัย สังเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยการจราจร”

Posted by:

DSC_0039 DSC_0036 DSC_0034 DSC_0032 DSC_0096 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0082

0

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอกงหรา เป็นประธานในพิธี ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมกับคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศาบาล และประชาชนที่มาร่วมงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0068 DSC_0069 DSC_0075 DSC_0085 DSC_0136

0

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ พบปะและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0049 DSC_0019 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0064

0

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลชะรัดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน จ.กระบี่ มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน ของเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0057 DSC_0053 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0070 DSC_0064 DSC_0048

0

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0013 DSC_0030 DSC_0038 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0057 DSC_0061

0

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับ เด็กนักเรียนของ ศพด.ตำบลชะรัด พร้อมให้โอวาทกับนักเรียน ที่รับวุฒิบัตร

Posted by:

DSC_0086 DSC_0109 DSC_0097 DSC_0068 DSC_0076 DSC_0123

0

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อ.ยะหริ่ง จ. ปัตตานี ที่มีความประสงค์ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ ของเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0173 DSC_0179 DSC_0184 DSC_0187 DSC_0189

0
Page 4 of 16 «...23456...»