ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ลบ ลบง

0

ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาทก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ภาพ ภาพ 2

0

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดกิจกรรมแลกของขวัญ โดยมี คณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนฯ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง ณ หอประชุม ทต.ชะรัด

Posted by:

DSC_0057 DSC_0052 DSC_0038 DSC_0034 DSC_0024 DSC_0022

0

เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ปลัดอาวุโส อ.กงหรา/สมาชิกสภาฯ/ปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาล ร่วมกัน ทำข้าวกล่องและลงพื้นที่ แจกจ่ายข้าวกล่องให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

20181220_181220_0030 20181220_181220_0061 20181220_181220_0067

0
Page 3 of 25 12345...»