เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมคณะผู้บริหาร/ปลัดฯ โดยได้รับเกียรติ จาก นายสมบูรณ์ เหล่าทอง นายกเทศมนตรีตำบลเขาชัยสน และ นายสุพัฒน์ แก้วจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบอน พร้อมด้วยคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนตำบลชะรัด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0046 DSC_0072 DSC_0062 DSC_0048 DSC_0032 DSC_0064 DSC_0078

0

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี พร้อมกัน โดยมีคณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่ายฯ/พนักงานเทศบาล/หน่วยงานอื่นๆที่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบสวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

Posted by:

DSC_0018 DSC_0056 DSC_0039 DSC_0016 DSC_0015 DSC_0006 DSC_0047 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0061

0
Page 3 of 17 12345...»