วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลอกสิ่งขีดขาวงในลำคลองชลประทานสาย ม.6 ตำบลชะรัด – ตำบลสมหวัง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง โดยมี นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอกงหรา คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่อำเภอกงหรา/เจ้าหน้าที่เทศบาล/เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหาร ค่าย ทบ. 402/กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชน ลงพื้นที่ร่วมกันพัฒนาวางกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม

Posted by:

DSC_0063 DSC_0057 DSC_0048 DSC_0024 DSC_0043 DSC_0022 DSC_0020 DSC_0011 DSC_0006 DSC_0085

0

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เทศบาลตำบลชะรัด นำโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมกับประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆของเทศบาลให้ประชาชนทราบ

Posted by:

DSC_0005 DSC_0007 DSC_0020 DSC_0022

0

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายมูหำหมัด หนุ่นหยู รองนายกฯ ร่วมรับเกียรติบัตร เทศบาลตำบลชะรัดผ่านการประเมินรับรอง EHA ๔๐๐๓ ระดับพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ชั้น 5

Posted by:

DSC_0034 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0048

0

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๔-๐๐๙ ชื่อสายทาง ริมคลองประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลชะรัด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

BRW541379431FE2_0008411 BRW541379431FE2_0008421

0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารฯ/พนักงานเทศบาล ไปร่วมกิจกรรมประเพณีลากพระ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวภาคใต้ โดยมี เรือพระจากวัดควนขี้แรด วัดสมหวัง วัดพังกิ่ง และวัดโพธาวาส มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ พรุนาแด้ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0009 DSC_0008 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0037 DSC_0044 DSC_0046

0
Page 3 of 22 12345...»