วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อ.ยะหริ่ง จ. ปัตตานี ที่มีความประสงค์ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ ของเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0173 DSC_0179 DSC_0184 DSC_0187 DSC_0189

0

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0024 DSC_0022 DSC_0015 DSC_0001 DSC_0027

0

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาบ้านนามะพร้าว ม.6 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

Posted by:

DSC_0076 DSC_0044 DSC_0015 DSC_0073 DSC_0010

0

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และคณะผู้บริหาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ทต.ชะรัด ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ ๓,๙ ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0038 DSC_0033 DSC_0026 DSC_0004 DSC_0047

0

วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ร่วมโครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมพบปะ กับนักเรียน รร.วัดควนขี้แรด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0005 DSC_0013 DSC_0044 DSC_0008

0
Page 2 of 13 12345...»