การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตถ์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบยกสูง สีเมทาลิค

Posted by:

1 2 3 4

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง พท.ถ. ๑๔ – ๐๐๒ สะพานแต้ว – ป่ายาง หมู่ที่ ๕ บ้านชะรัด ถึง หมู่ที่ ๙ บ้านสะพานแต้ว ตำบลชะรัด จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๖๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

pokryr dgr

0

วันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 9.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านวังปริง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/จนท. ทต.ชะรัด

Posted by:

DSC_0030 DSC_0031 DSC_0052 DSC_0047 DSC_0022

0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ้อมเเซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง พท.ถ.๑๔-๐๐๒ สายสะพานแต้ว – ป่ายาง หมู่ที่ ๕ บ้านชะรัด ถึง หมู่ที่ ๙ บ้านสะพานแต้ว ตำบลชะรัด จำนวน ๓ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

Posted by:

BRW541379431FE2_0000211 BRW541379431FE2_0000221

0

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/สมาชิกสภาฯ/พนักงานเทศบาล/และประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม

Posted by:

DSC_0170 DSC_0152 DSC_0166 DSC_0235 DSC_0274 DSC_0281

0
Page 16 of 25 «...101415161718...»