วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาบ้านนามะพร้าว ม.6 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

Posted by:

DSC_0076 DSC_0044 DSC_0015 DSC_0073 DSC_0010

0

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และคณะผู้บริหาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ทต.ชะรัด ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ ๓,๙ ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0038 DSC_0033 DSC_0026 DSC_0004 DSC_0047

0

วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ร่วมโครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมพบปะ กับนักเรียน รร.วัดควนขี้แรด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0005 DSC_0013 DSC_0044 DSC_0008

0

วันพุทธที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (DAY CAMP) ร่วมกับคณะผู้บริหาร/หน.ส่วนฯ และคณะครู ร่วมเปิดงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0027 DSC_0014 DSC_0066 DSC_0030 DSC_0063 DSC_0055 DSC_0045 DSC_0006 DSC_0050

0

วันอังคารที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด คณะผู้บริหาร/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่ายฯ และพนักงาน ทต.ชะรัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.นาประดู่ มาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพของกลุ่มสตรี และกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ณ เทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0031 DSC_0003 DSC_0015 DSC_0024 DSC_0043

0
Page 13 of 24 «...101112131415...»