วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมตอนรับ คณะนายอำเภอกงหรา ได้ออกเยี่ยมเยียน อปท. ทต.ชะรัด สมาชิกสภา ทต.ชะรัด และพนักงานราชการ ทต.ชะรัด เพื่อร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ และบูรณาการทำงานในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่อำเภอกงหรา

Posted by:

DSC_0049 DSC_0024 DSC_0021 DSC_0031 DSC_0036 DSC_0034 DSC_0028 DSC_0026 DSC_0016 CSC_0054 CSC_0044 DSC_0057 DSC_0055 DSC_0038 DSC_0061 DSC_0029 DSC_0042

0

เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ทต.ชะรัด จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด เมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0010 DSC_0011 DSC_0057 DSC_0045 DSC_0015 DSC_0043 DSC_0038 DSC_0035 DSC_0002

0

เทสบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ร่วมด้วยพนักงาน ทต.ชะรัด ได้ร่วมจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

DSC_0043 DSC_0044 DSC_0064 DSC_0059 DSC_0038

0

ทต.ชะรัด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนที่ลงสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา ณ ทต.คลองทรายขาว

Posted by:

DSC_0116 DSC_0124 DSC_0068 DSC_0083 DSC_0072 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0107 DSC_0111 DSC_0039

0

วันที่ 17 ต.ค. 2560 นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และคณะผู้บริหาร ได้มอบรถเข็นผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้กับ นางเหรียม เจ๊ะเหระ หมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยได้รับการสนุบสนุนจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง

Posted by:

DSC_0027 DSC_0016 DSC_0014 DSC_0036

0
Page 13 of 19 «...101112131415...»