เทศบาลตำบลชะรัด ได้นำคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ชะรัด ไปศึกษาดูงานการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ณ ทต.คลองทรายขาว และ ทต.โคกชะงาย และร่วมกันจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ชะรัด ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ย. 2560

Posted by:

DSC_0068 DSC_0063 DSC_0086 DSC_0033 DSC_0018 DSC_0022 DSC_0030 DSC_0096

0

วันนี้ เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และฝ่ายบริหาร ร่วมงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดควนขี้แรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง เพื่อร่วมสืบสานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ

Posted by:

DSC_0102 DSC_0076 DSC_0047 DSC_0113 DSC_0225 DSC_0259 DSC_0151 DSC_0267 DSC_0279

0

วันศุกร์ที่ 8/9/2560 เวลา 14.30 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และ ปลัดเทศาบลตำบลชะรัด ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังปริง

Posted by:

DSC_0039 DSC_0050 DSC_0053 DSC_0027

0

วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. นายมูหำหมัด หนุ่นหยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยรำวงย้อนยุค ทต.ชะรัด

Posted by:

DSC_0096 DSC_0046 DSC_0093 DSC_0086 DSC_0069 DSC_0063 DSC_0104 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0045 DSC_0025 DSC_0029 DSC_0038 DSC_0021

0

วันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 10.00 น. นายมูหำหมัด หนุ่นหยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0053 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0051 DSC_0046 DSC_0042 DSC_0027 DSC_0021 DSC_0028 DSC_0014 DSC_0005

0

วันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 2560 นายมูหำหมัด หนุ่นหยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ได้ร่วมกับ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

Posted by:

DSC_0064 DSC_0069

0
Page 13 of 17 «...101112131415...»