วันอังคารที่ 28 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วม มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือน ร่วมกว่า 2000 ถุง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชะรัดจากการได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

Posted by:

DSC_0058 DSC_0032 DSC_0064 DSC_0109 DSC_0102 DSC_0083 DSC_0072 DSC_0104

0

นายอำเภอกงหรา ร่วมกับ นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตีตำบลชะรัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานทต.ชะรัด ลงตรวจเยี่ยมร่วมให้กำลังใจชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม ใน พื้นที่ตำบลชะรัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0211 DSC_0216 DSC_0227 DSC_0242 DSC_0277 DSC_0274 DSC_0264 DSC_0261 DSC_0251 DSC_0250

0

นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เข้ารับ รางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2560 รางวัลไทย หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา

Posted by:

CSC_0167 DSC_0164 DSC_0150 DSC_0102 DSC_0126 DSC_0191 DSC_0131 DSC_0144 DSC_0092 DSC_0183 DSC_0185

0

วันนี้ เวลา 8.30 น. นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และรองนายกฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานทต.ชะรัด ศึกษาดูงาน ณ ศพด.บ้านควนปอม เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานของ ศพด.บ้านควนปอม

Posted by:

DSC_0091 DSC_0105 DSC_0131 DSC_0186 DSC_0161 DSC_0154 DSC_0148 DSC_0167

0

วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมตอนรับ คณะนายอำเภอกงหรา ได้ออกเยี่ยมเยียน อปท. ทต.ชะรัด สมาชิกสภา ทต.ชะรัด และพนักงานราชการ ทต.ชะรัด เพื่อร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ และบูรณาการทำงานในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่อำเภอกงหรา

Posted by:

DSC_0049 DSC_0024 DSC_0021 DSC_0031 DSC_0036 DSC_0034 DSC_0028 DSC_0026 DSC_0016 CSC_0054 CSC_0044 DSC_0057 DSC_0055 DSC_0038 DSC_0061 DSC_0029 DSC_0042

0

เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ทต.ชะรัด จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด เมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0010 DSC_0011 DSC_0057 DSC_0045 DSC_0015 DSC_0043 DSC_0038 DSC_0035 DSC_0002

0

เทสบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ร่วมด้วยพนักงาน ทต.ชะรัด ได้ร่วมจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

DSC_0043 DSC_0044 DSC_0064 DSC_0059 DSC_0038

0
Page 11 of 17 «...910111213...»