เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลชะรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี คณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาล ร่วมรับฟังการอบรม จากวิทยากร ด้านหน้าที่การปฎิบัติงาน และ การปราบปรามการทุจริต ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

0

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และ หน.ส่วนราช ร่วมพบปะ กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลชะรัด ในโครงการพัฒนาสตรีและอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 9-10 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0007 DSC_0005 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0041

0

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หนงส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา เข้ามาทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0038 DSC_0054 DSC_0088 DSC_0101 DSC_0106

0

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมูหำหมัด หนุ่นหยู รองนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หน.ส่วนราชการ ร่วมพบปะ ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด เพื่อทำความเข้าใจ กับระเบียบตัวใหม่ของการจ่ายเบี้ยเด็กแรกเกิด ให้ผู้ปกครองเด็กได้ทราบ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0027 DSC_0022 DSC_0016 DSC_0001

0

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลชะรัด ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยมี นายปราโมท พุทธสุภะ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูง สุด จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพัทลุง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0052 DSC_0043 DSC_0036 DSC_0032 DSC_0018 DSC_0013 DSC_0004

0

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอกงหรา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสา โครงการสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยเลือกสถานที่ พรุโต๊ะเด็ม ตำบลชะรัด เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ระดับอำเภอกงหรา พร้อมด้วยผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร ทต.ชะรัด/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/หน.ส่วนราชการ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา อำเภอกงหรา ร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะ ณ สวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0124 DSC_0125 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0154 DSC_0190 DSC_0185 DSC_0183 DSC_0177 DSC_0171

0

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมทำกิจกรรม รวมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี โดยมี คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/หน.ส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณรอบสนาม ทต.ชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0003 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0015 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0031 DSC_0041

0
Page 1 of 29 12345...»