เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ตำบลชะรัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 โดยร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนง.ทต.คลองทรายขาว ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0059 DSC_0049 DSC_0027 DSC_0020 DSC_0017 DSC_0011 DSC_0002

0

เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ สามารถลงทะเบียนได้ ณ ห้องพัฒนาชุมชน สนง.ทต.ชะรัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 31 พ.ค. – 31 ก.ค. 2562 อ่านรายละเอียดด้านล่าง เลยครับ

Posted by:

S__8388625 S__8388624 S__8388623

0
Page 1 of 27 12345...»