วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดกิจกรรม วันกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนราชการ/พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชน ที่ร่วมทำกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0091 DSC_0051 DSC_0070 DSC_0076 DSC_0080 DSC_0119 DSC_0128 DSC_0162

0

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ร่วมรับ ศพค. ดีเด่น พร้อมกับ นางสงวน เศรษฐสุข รับแม่ดีเด่น จาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ณ ร้อยทองรีสอร์ท

Posted by:

DSC_0123 DSC_0136 DSC_0160 DSC_0164 DSC_0171

0

นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล/คณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมหารือ ในการจัดโครงการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชุมชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ทต.ชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0017 DSC_0028

0

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/และพนักงาน ทต.ชะรัด ร่วมกับ ประชาชน ร่วมพัฒนาบริเวณรอบ สระน้ำหนองหานเป็ด ม. 2 ตำบลชะรัด ในโครงการ ร่วมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0015 DSC_0022 DSC_0028 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0048 DSC_0050

0

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับบัณฑิตน้อยที่จบการศึกษา จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด โดยมี คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนฯ/พนักงานเทศบาล และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0009 DSC_0029 DSC_0032 DSC_0036 DSC_0050 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0068 DSC_0077 DSC_0087 DSC_0090

0

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลชะรัด พร้อมด้วยผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/เจ้าหน้าที่ข้าราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

Posted by:

243175 DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003

0
Page 1 of 25 12345...»