วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนราชการ ร่วมจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มาเป็นประธานพิธีเปิด โดยในงานได้มีหน่วยงานมาความรู้และบริการประชาชนจำนวนหลายหน่วยงาน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0111 DSC_0092 DSC_0082 DSC_0064 DSC_0138 DSC_0166 DSC_0179 DSC_0191 DSC_0189 DSC_0190

0

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่ายฯ ลงพื้นที่พบปะประชาชน และจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0067 DSC_0074 DSC_0061 DSC_0055 DSC_0026

0

ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ แรงม้าไม้น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

BRW541379431FE2_0011411

0

ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

งวส

0

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมทำกิจกรรม โครงการ รวมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ทต.ชะรัด/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางถนน สาย ถนนท่านช่วย – ทุ่งนาชี โดยเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ หน้าปากทาง วัดควนขี้แรด ถึง หน้าป้อมสายตรวจ ตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0030 DSC_0055 DSC_0062 DSC_0066

0
Page 1 of 24 12345...»