พิธีมอบเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

Posted by:

b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
พิธีมอบเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 นายกเทศมนตรี เดินทางไปมอบเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
0

มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพผู้อายุตำบลชะรัด ประจำปี 2557

Posted by:

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9

b10

b11

b12

      กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะรัดร่วมกับเทศบาลตำบลชะรัด จัดมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลชะรัด ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลชะรัด วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย บุตรหลานเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้ผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรม 8 ประเภท ดังนี้ เดินกะลา วิ่งผลัดลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรีชายและหญิง ตีกอล์ฟคนจน กินวิบาก น้ำนมเพื่อสุขภาพ เกมส์ศึกชิงเมือง และแข่งขันลากต้อหมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลย้อนยุคของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีในหมู่คณะ
0

โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2557

Posted by:

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

a11

a12

a13

 

      เทศบาลตำบลชะรัด จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ วัดควนขี้แรด ม.7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง เทศบาลตำบลชะรัด จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ วัดควนขี้แรด ม.7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยมีการประกวดหมรับ และการแต่งกายตามประเพณีไทย ผลการประกวด หมรับ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ในบ้านควนขี้แรด รองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านควนช่องกิว รองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านนามะพร้าว รางวัลชมเชย บ้านควนขี้แรด ผลการประกวดการแต่งกายตามประเพณีไทย ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ในบ้านควนขี้แรด รองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านควนช่องกิว รองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านหัวควนขี้แรด รางวัลชมเชย บ้านนามะพร้าว
0
Page 41 of 41 «...1020303738394041