รายละเอียดโครงการบุกเบิกถนนสายเกาะธง-ในล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง