yyy

 

38

วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 11.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมลงจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

ประชุมเรื่องการก่อสร้างบ้านในทอน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านในทอน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา

...

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 19.00 น. และในช่วงเช้า ของวันที่ 29 พ.ย. 2560 นายอำเภอกงหรา ร่วมกับ นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด คณะผู้บริหาร ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยคณะนักข่าวช่อง 7 สื่อสารมวลชล ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ ตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

35

พรุโต๊ะเด็ม

พรุโต๊ะเด็ม สถานที่ท่องเที่ยวตำบลชะรั...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากพลาสติก

เครื่องจักรสานจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์เคร...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง

มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 ร...

รายละเอียด

ccc

eee

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2561 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

...

รายละเอียด

ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังสียาน ม.3

...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๔-๐๒๐ ท้องถิ่น สายหลังสียาน หมู่ที่ ๓ บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียด...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ