yyy

 

38

กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

...

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลชะรัดได้มีการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด ที่ผ่านมา

...

รายละเอียด

ประชุม เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดควนขี้แรด

...

รายละเอียด

ccc

35

พรุโต๊ะเด็ม

พรุโต๊ะเด็ม สถานที่ท่องเที่ยวตำบลชะรั...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากพลาสติก

เครื่องจักรสานจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์เคร...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง

มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 ร...

รายละเอียด

ccc

eee

ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านในทอน หมู่ที่ ๕ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านในทอน หมู่ที่ ๕ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียด...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ