yyy

 

38

วันพุทธที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (DAY CAMP) ร่วมกับคณะผู้บริหาร/หน.ส่วนฯ และคณะครู ร่วมเปิดงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

เวทีประชุมประชาคมระดับตำบล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 2561 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา

...

รายละเอียด

วันอังคารที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด คณะผู้บริหาร/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่ายฯ และพนักงาน ทต.ชะรัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.นาประดู่ มาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพของกลุ่มสตรี และกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ณ เทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

35

พรุโต๊ะเด็ม

พรุโต๊ะเด็ม สถานที่ท่องเที่ยวตำบลชะรั...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากพลาสติก

เครื่องจักรสานจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์เคร...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง

มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 ร...

รายละเอียด

ccc

eee

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร

...

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน

...

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม คสล. สายสะพานแต้ว – ป่ายาง หมู่ที่ ๕ บ้านชะรัด ถึงหมู่ที่ ๙ บ้านสะพานแต้ว จำนวน ๓ ช่วง

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียด...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ