yyy

 

38

วันที่ 17 ต.ค. 2560 นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และคณะผู้บริหาร ได้มอบรถเข็นผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้กับ นางเหรียม เจ๊ะเหระ หมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยได้รับการสนุบสนุนจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง

...

รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด ลงร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๗-๙ ก.ย. ๒๕๖๐ และได้รับรางวัลเหรียญทอง ๔ รายการ จากการเข้าร่วมแข่งขัน ตามภาพที่แนบมานี้

...

รายละเอียด

วันนี้ เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยว (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

35

พรุโต๊ะเด็ม

พรุโต๊ะเด็ม สถานที่ท่องเที่ยวตำบลชะรั...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากพลาสติก

เครื่องจักรสานจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์เคร...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง

มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 ร...

รายละเอียด

ccc

eee

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองปลิง หมู่ที่ ๗

...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะหนอม-สามแยกชลประทานเกาะธง หมู่ที่ ๑

...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหูเล่- ท่าเหนาะ หมู่ที่ ๘,๕ ตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียด...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ