yyy

 

38

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ/ปลัดเทศบาล/สมาชิกสภาฯ/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่าย และพนักงานเทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย สภ.กงหรา คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกราน 2561 “สงกรานปลอดภัย สังเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยการจราจร”

...

รายละเอียด

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอกงหรา เป็นประธานในพิธี ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมกับคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศาบาล และประชาชนที่มาร่วมงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

35

พรุโต๊ะเด็ม

พรุโต๊ะเด็ม สถานที่ท่องเที่ยวตำบลชะรั...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากพลาสติก

เครื่องจักรสานจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์เคร...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง

มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 ร...

รายละเอียด

ccc

eee

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านในทอน หมู่ที่ ๕ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

...

รายละเอียด

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียด...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ