yyy

 

38

วันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 9.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านวังปริง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/จนท. ทต.ชะรัด

...

รายละเอียด

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร/ปลัดฯ ร่วมมอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ ท่านนายอำเภอกงหรา ณ ที่ว่าการอำเภอกงหรา

...

รายละเอียด

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร/ปลัดฯ ร่วมมอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

...

รายละเอียด

ccc

35

พรุโต๊ะเด็ม

พรุโต๊ะเด็ม สถานที่ท่องเที่ยวตำบลชะรั...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากพลาสติก

เครื่องจักรสานจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์เคร...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง

มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 ร...

รายละเอียด

ccc

eee

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง พท.ถ. ๑๔ – ๐๐๒ สะพานแต้ว – ป่ายาง หมู่ที่ ๕ บ้านชะรัด ถึง หมู่ที่ ๙ บ้านสะพานแต้ว ตำบลชะรัด จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๖๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ้อมเเซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง พท.ถ.๑๔-๐๐๒ สายสะพานแต้ว – ป่ายาง หมู่ที่ ๕ บ้านชะรัด ถึง หมู่ที่ ๙ บ้านสะพานแต้ว ตำบลชะรัด จำนวน ๓ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

...

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียด...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ