yyy

 

38

วันนี้ เวลา 8.30 น. นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และรองนายกฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานทต.ชะรัด ศึกษาดูงาน ณ ศพด.บ้านควนปอม เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานของ ศพด.บ้านควนปอม

...

รายละเอียด

วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมตอนรับ คณะนายอำเภอกงหรา ได้ออกเยี่ยมเยียน อปท. ทต.ชะรัด สมาชิกสภา ทต.ชะรัด และพนักงานราชการ ทต.ชะรัด เพื่อร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ และบูรณาการทำงานในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่อำเภอกงหรา

...

รายละเอียด

เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ทต.ชะรัด จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด เมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา

...

รายละเอียด

ccc

35

พรุโต๊ะเด็ม

พรุโต๊ะเด็ม สถานที่ท่องเที่ยวตำบลชะรั...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากพลาสติก

เครื่องจักรสานจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์เคร...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง

มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 ร...

รายละเอียด

ccc

eee

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองปลิง หมู่ที่ ๗

...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะหนอม-สามแยกชลประทานเกาะธง หมู่ที่ ๑

...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหูเล่- ท่าเหนาะ หมู่ที่ ๘,๕ ตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียด...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ