yyy

 

38

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับ เด็กนักเรียนของ ศพด.ตำบลชะรัด พร้อมให้โอวาทกับนักเรียน ที่รับวุฒิบัตร

...

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อ.ยะหริ่ง จ. ปัตตานี ที่มีความประสงค์ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ ของเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

35

พรุโต๊ะเด็ม

พรุโต๊ะเด็ม สถานที่ท่องเที่ยวตำบลชะรั...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากพลาสติก

เครื่องจักรสานจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์เคร...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง

มะขาม 4 รส บ้านหัวหรั่ง ผลิตภัณฑ์มะขาม 4 ร...

รายละเอียด

ccc

eee

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร

...

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียด...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ