yyy

 

38

เทศบาลตำบลชะรัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่ายฯ/พนักงานเทศบาลตำบลชะรัด ร่วมทำกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ส. 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด ร่วมจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ/หน.ส่วนฯ/คณะครูศูนย์พัฒนาฯ ร่วมทำกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

...

รายละเอียด

ccc

35

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

กิจกรรมเรียนรู้การสานตะกร้า เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ หอประชุม ทต.ชะรัด

...

รายละเอียด

โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เป็นกิจจกรรม การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สถานที่ฝึก หอประชุม ทต.ชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

eee

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

...

รายละเอียด

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

...

รายละเอียด

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียด...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ